rule-boxer

กติกาและวิธีการเล่น “มวย”

• เมื่อระฆังให้สัญญาณเริ่มยกแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงอยู่

• ระยะเวลาของแต่ละยกคือ 3 นาที จะใช้เวลา 90 วินาทีสำหรับการกำหนด “ครึ่ง” ยกที่ระบุในตลาดสูง/ต่ำ

• หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนยกที่ระบุ การเดิมพันแบบสูง/ต่ำทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะคืนเงินเดิมพันให้

• ในการเดิมพันประเภท 1×2 หากแมทช์สิ้นสุดโดยเสมอกัน การเดิมพันข้างเสมอจะถือว่าเป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัล

• ใน การเดิมพันประเภทตัวต่อตัว (H2H) หากแมทช์สิ้นสุดโดยเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดข้างนักมวยทั้งสองฝ่ายจะถือว่าเป็นโมฆะ และจะคืนเงินสำหรับการเดิมพันให้

• การเดิมพันจะตัดสินจากผลที่ประกาศบนเวทีซึ่งอาจตัดสินจากคะแนน, TKO, KO หรือการขาดคุณสมบัติ

° KO (น็อคเอาต์) รวมถึง TKO (เท็คนิคเคิลน็อคเอาต์) และการขาดคุณสมบัติของนักมวย

°เสมอรวมถึงการเสมอแบบเท็คนิคเคิล

°การตัดสินรวมถึงการตัดสินทางเท็คนิคเคิล

• การปรับปรุงหรือแก้ไขผลหลังจากนักมวยลงจากเวทีจะไม่นำมาพิจารณา

• หากมีการถอนตัวหรือเปลี่ยนตัวนักมวย การเดิมพันข้างนักมวยคนนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

• หาก มีการประกาศว่านักมวยคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ไม่ผ่านน้ำหนักที่กำหนดสำหรับ รุ่นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดในแมทช์นั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

• หากการ ชกตามกำหนดถูกหยุดชั่วคราวหรือเลื่อน การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ เว้นแต่การชกจะดำเนินต่อภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากเวลาตามกำหนดเดิม