rule-motor

กติกาและวิธีการเล่น “การแข่งรถ”

• ถ้าสนามแข่งเปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

• ถ้า การแข่งขันหยุดชั่วคราว หรือการแข่งขันรอบคัดตัวถูกเลื่อนออกไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงใช้ได้เป็นเวลา 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มแข่งที่เป็นทางการ ถ้าการเลื่อนนั้นนานเกิน 12 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้นพาร์เลย์) จะถูกยกเลิก และจะคืนเงินให้

• ในการเดิมพันแบบ “ตัวต่อตัว”

° ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาแสดงตัวในจุดสตาร์ทของการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

° หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแข่งขันจนจบได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือเหตุผลอื่นใด ฝ่ายที่ได้จำนวนรอบ หรือช่วงทดสอบพิเศษ (Special Stage) มากที่สุด ถือว่าเป็นผู้ชนะ ถ้าทั้งสองฝ่ายได้จำนวนรอบหรือช่วงทดสอบพิเศษเท่ากัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ และจะคืนเงินเดิมพันให้

° การเดิมพันจะตัดสินจากอันดับของผู้ขับขี่กับผู้ขับขี่อื่นๆ ในการแข่งขันที่ระบุ

• ในการเดิมพันแบบ “รอบที่เร็วที่สุด”

° ผลจะตัดสินจากเวลาที่ใช้โดยผู้ขับขี่ของรอบที่เร็วที่สุดในการแข่งขัน

• ในการเดิมพันแบบ “รอบที่เร็วที่สุด”

° ผลจะตัดสินจากเวลาที่ใช้โดยผู้ขับขี่ของรอบที่เร็วที่สุดในการแข่งขัน

• ในการเดิมพันแบบ “ทำนายผล”

° ตำแหน่งที่ยืนบนแท่นจะถือว่าเป็นผลที่เป็นทางการ ไม่ว่าจะมีการขาดคุณสมบัติ หรือแก้ไขผลคำตัดสินใดๆ ภายหลังหรือไม่

° หากผู้ขับขี่หรือทีมไม่ได้เข้าร่วมในจุดสตาร์ทของการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่ได้รับจะยังถือว่าใช้ได้